Το τμήμα Γεωπoνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία σε όλους τους τομείς της Φυτικής και της Ζωικής παραγωγής, με τη διδασκαλία και εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους  φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση-κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Ο νέος διαδικτυακός τόπος του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

https://dagri.uoi.gr/