Την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 από 14:30 έως 16:00, στην ομάδα MS-Teams mrt65t0, ο Περιφερειακός Δ/ντης Ηπείρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), κ. Σ. Χείρας και οι συνεργάτες του θα μας παρουσιάσουν δράσεις και διαδικασίες του ΕΛΓΑ (http://www.elga.gr/)

elga