Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει δύο[2] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, κατά το χρονικό διάστημα από 29.03.2021 μέχρι και 09.04.2021.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.

ΦΕΚ.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.