Η κατεύθυνση Φυτικής παραγωγής, έχει τη βάση της στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ το οποίο ιδρύθηκε στην ΑΡΤΑ το 1985 και δέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87. Έως το 1994 λειτούργησε ως παράρτημα του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου. Από την ίδρυση του Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ (ΦΕΚ 181/31-10-1994) λειτούργησε ως τμήμα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Ιδρύματος και από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 λειτουργεί ως κατεύθυνση του ευρύτερου τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Η κατεύθυνση έχει ως αποστολή να παρέχει στους σπουδαστές θεωρητική και εφαρμοσμένη-πρακτική εκπαίδευση σε όλο το εύρος των Γεωπονικών Επιστημών που αφορούν τη Φυτική Παραγωγή. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε άρτια και ολοκληρωμένη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων εκπαιδευτικό προσωπικό.