Συμμετοχή στο Uniscape

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Nottingham

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΑNJING