Σύνδεσμος προς ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΗπείρουΣύνδεσμος προς ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου

Εξωτερικές αξιολογήσεις τμημάτων που συγχωνεύτηκαν στο πλαίσιο δημιουργίας του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Τμήμα Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου (2012)

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (2010)

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (2011)

Εξωτερικές αξιολόγησεις τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

-

Εσωτερικές αξιολόγησεις τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Ακαδημαικό έτος 2014-2015

Ακαδημαικό έτος 2015-2016

Ακαδημαικό έτος 2016-2017: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Αποτελέσματα