Κανονισμός επισκέψεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου δέχεται κάθε έτος εκατοντάδες μαθητές α' θμιας και β' θμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους εκδρομών.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων, μετά από σύντομη γενική παρουσίαση του τμήματος, πραγματοποιείται επίσκεψη σε χώρους του τμήματος που αφορούν (η επιλογή του ποια από τα ακόλουθα θα αφορά η επίσκεψη γίνεται ανάλογα με την ημέρα και τη διάρκεια της επίσκεψης και σε κάθε περίπτωση η λίστα δεν είναι περιοριστική):

  • μικροσκόπια
  • θερμοκήπια
  • απόσταξη αιθέριων ελαίων
  • εφαρμογές πληροφορικής στη γεωργία (τηλεπισκόπηση / GIS)
  • γεωργικά μηχανήματα (τομή γεωργικού ελκυστήρα κλπ)
  • αγρομετεωρολογικός σταθμός.

Σε περίπτωση που η επίσκεψη περιλαμβάνει και χώρους του ΤΕΙ που δεν λειτουργούν υπό την ευθύνη του τμήματος (π.χ. Βιβλιοθήκη) πρέπει να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το ΤΕΙ για τους χώρους αυτούς.

Όσο αφορά το τμήμα, για την οργάνωση της επίσκεψης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτημα στο τμήμα μέσω του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την επίσκεψη.

Στο αίτημα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της επίσκεψης από πλευράς της σχολικής ομάδας.

Σε συνέχεια της παραλαβής του αιτήματος ο υπεύθυνος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για την υποδοχή επισκεπτών στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών, θα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της επίσκεψης από πλευράς της σχολικής ομάδας ώστε να οριστεί το πρόγραμμα της επίσκεψης.