ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο μενού "Εκπαίδευση-Έντυπα Γραμματειών" και στο link https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ προς χρήση δεκατρία έντυπα ενιαίας μορφής (ΑΙ-ΑIΟβ) 

 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πατήστε εδώ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ               πατήστε εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  πατήστε εδώ