Το ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης στους φοιτητές για σπουδές και για πρακτική άσκηση, και στο προσωπικό για διδασκαλία και επιμόρφωση για το διάστημα 2014 – 2020, στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου: http://erasmus.teiep.gr/