Ο νέος διαδικτυακός τόπος του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

https://dagri.uoi.gr/

Έχει γίνει προσπάθεια ώστε να είναι φιλικός στο χρήστη, προσαρμόσιμος σε κάθε συσκευή από την οποία αποκτά πρόσβαση αλλά το κυριώτερο να περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για το τμήμα και τους ανθρώπους του.

New web site