ΦΕΚ Β 281 11/2/2016: Απόφαση Αριθμ. Φ.2/620 Ίδρυση Εργαστηρίων του ΤΕΙ Ηπείρου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού

 

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙAΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

LABORΑΤΟRΥ OF ANIMAL HEALTH - FOOD HYGIENE AND QUALITY

Δ/ντρια: Δρ. Τζώρα Αθηνά, Καθηγήτρια


2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

LABORΑΤΟRΥ OF ANIMAL SCIENCE AND PRECISION ANIMAL HUSBANDRY


3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

LABORΑΤΟRΥ OF BIOPHYSICS, BIOCHEMISTRY, BIOPROCESSING AND BIOPRODUCTS


4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

LABORΑΤΟRΥ OF PRODUCTIVE AGRICULTURE


5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ

LABORΑΤΟRΥ OF PLANT HEALTH

Δ/ντης: Δρ. Πατακιούτας Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής


6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

LABΟRΑΤΟRΥ OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND URBAN FORESTRY


7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

LABORΑΤΟRΥ OF AGRICULTURAL ENGINEERING AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

Δ/ντης: Δρ. Θεοχάρης Μενέλος, Καθηγητής