Το γραφείο των εκπροσώπων των φοιτητών του τμήματος βρίσκεται στο όροφο του κτηρίου ΑΑΤ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:

StudentsRepr