LAB_Agr_Eng_Natural_Res_Manag

Το εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων δημιουργήθηκε το 2016 (ΦΕΚ 281/12-2-2016) και ανήκει στο τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων (http://tegeo.teiep.gr) του ΤΕΙ Ηπείρου (http://www.teiep.gr).

AgrTechLab2

Το εργαστήριο αξιοποιεί την σχετική υποδομή του ΤΕΙ Ηπείρου: σύγχρονο θερμοκήπιο υδροπονίας, εξωτερικούς χώρους πειραμάτων, εργαστήρια αρδεύσεων και εδαφολογίας - θρέψης, υποδομή σχεδιασμού συστημάτων, κατασκευών και έργων (PCs, wide scanners, plotters, CAD, CAE και GIS), εξοπλισμό πειραματικών μετρήσεων πεδίου παραμέτρων του εναέριου περιβάλλοντος, του εδάφους και του νερού.

Αναζητητής | Εργονομία και ασφάλεια στους χώρους και κατά τις δραστηριότητες του εργαστηρίου


Προσωπικό

Δρ. Μ. Θεοχάρης (Διευθυντής του εργαστηρίου), Δρ. Α. ΚανταρτζήςΔρ. Ι.Λ. Τσιρογιάννης, Δρ. Γρ. Βάρρας, Δρ. Δ. Δούμα, Δρ. Π. Μπέζα

Δρ. Π. Υφαντή, Δρ. Ν. Μάντζος, κ. Κ. Ζήσης

Συνεργάτες

Δρ. Δ. Κατέρης, Δρ. Π. Μπαρούχας, Δρ. Ν. Μαλάμος

Εκπαίδευση

Έργα έρευνας και ανάπτυξης

Ενεργά

 1. ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 - Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος και Διάχυση αποτελεσμάτων» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας" (μοναδικός εταίρος)
 2. Horizon 2020 TOMRES (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 3. LIFE15 ENV/FR/000512 LIFE - AGROMINE - Cropping hyperaccumulator plants on nickel-rich soils and wastes for the green synthesis of pure nickel compounds (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Τίτλος πράξης: Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) / Hellenic Integrated Marine and Inland Water Observing, Forecasting and Offshore Technology System (HIMIOFoTS), Κωδικός ΟΠΣ: 5002739 (εταίρος, Υποέργο 16)
 5. Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, IR2MA (Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems) MIS Identification code 5003280 (επικεφαλής εταίρος)
 6. Interreg - IPa CBC GR-AL 2014-2020 OLIVE_CULTURE [προστιθέμενη αξία στον ελαιοκομικό τομέα με την προώθηση πιστοποιημένων φιλικών για το περιβάλλον και το τοπίο καλλιεργητικών πρακτικών, εφαρμόζοντας τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας και αναπτύσοντας καινοτόμα προϊόντα] (εταίρος)

Ολοκληρωμένα

 1. ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 Αρχιμήδης I Development of know-how and technology for the cultivation of greenhouse crops in closed hydroponic systems aimed at preventing nitrate pollution and use of chemical soil fumigants (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 2. Interreg III Greece-Italy 2000-2006 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ProBioSis) (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 3. Interreg III Greece-Italy 2000-2006 Η Posidonia Oceanica: Προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία (PoPruRa) (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 4. ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ», Υποέργο ΤΕΙ Ηπείρου με α/α 8: Επίδραση εφαρµογής µυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασµάτων σε φυτά καλλιεργούµενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 5. ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ», Υποέργο ΤΕΙ Ηπείρου με α/α 6: Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με εγκατάσταση πράσινου σε κτήρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις (HSoB) (μοναδικός εταίρος)
 6. ΚΑΠΕ - Πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια & Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 7. ETCP GR-IT 2007-2013 Agroquality (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 8. ETCP GR-IT 2007-2013 IRMA (επικεφαλής εταίρος)
 9. EU FP7 - SIRRIMED (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 10. EU FP7 - opIRIS (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 11. ERASMUS SUSHORTO (εταίρος)
 12. EOX 2009-2014 Ανοξική Ζώνη Αμβρακικού (εταίρος, ειδικό WEBGIS: http://eeagrants0914.ioa.teiep.gr/)

Προιόντα - Υπηρεσίες

Συνεργαζόμενοι φορείς

 • UNISCAPE (Δίκτυο Πανεπιστημίων για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για το Τοπίο, http://www.uniscape.eu)

 • European Irrigation Association (http://irrigationeurope.eu/)

 • LORA Alliance (υπό έγκριση)
 • Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πράσινου (ΠΕΕΓΕΠ, http://peegep.gr/)

Στην Τεχνόπολη Κωστακιών στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας λειτουργεί κέντρο για πρώτες βοήθειες στελεχωμένο με 2 νοσηλεύτριες.

Στην Β1 υπάρχει διατηρείται φαρμακείο.

Στο γραφείο

Σωστή θέση εργασίας στον υπολογιστή:

Στο εργαστήριο

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Κανόνες Ασφαλείας στα Εργαστήρια

Στον αγρό / στο θερμοκήπιο

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας: Υγεία και ασφάλεια στη γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία (βιβλιογραφικό δελτίο)

Φίδια 

 

και μην ξεχνάτε δύο βασικούς κανόνες:

 • δύο+ φορές μετράμε, και μετά κόβουμε
 • φεύγοντας όλα στη θέση τους και καθαρά

Φορείς πληροφορίας και χρηματοδότησης έργων R&D

ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου: http://research.teiep.gr/

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας: http://www.gsrt.gr

Επιχειρώ: www.epixeiro.gr/

StartupGreece: www.startupgreece.gov.gr/

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης: www.ependyseis.gr/

Ανταγωνιστικότητα: www.antagonistikotita.gr/

Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ): www.kemel.gr/

Eurodesk Volunteer: http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000035&show

Odyssey Venture Capitals (EFG EuroBank): http://odysseyvp.com/

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ): http://www.edulll.gr/

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση: www.digitalplan.gov.gr/portal/

ΕΣΠΑ 2014-2020https://www.espa.gr/el/pages/Proclamations.aspx

ΕΣΠΑ 20014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρουhttp://www.peproe.gr/

Αναπτυξιακή Ηπείρου (Ιωάννινα, Leader, ΟΠΑΑΧ κλπ): http://www.epirussa.gr/

ΕΤΑΝΑΜ (Άρτα - Πρέβεζα, Leader, ΟΠΑΑΧ κλπ): http://www.etanam.gr/

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: http://www.interreg.gr/en/

Γενική Γραμματεία Νέα Γενιάς: http://www.neagenia.gr/

Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση: http://www.latsis-foundation.org/ (χρηματοδότηση μελετών, προκήρυξη τέλος Άνοιξης)

Ίδρυμα Βασίλης & Ελίζας Γουλανδρή: http://www.goulandris.gr/ (χρηματοδοτεί επιστημονικά έργα)

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: http://www.snf.org/EL/ (χρηματοδοτεί επιστημονικά έργα)

Calls for proposal - Interface Europe: http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals

Eurodesk: http://www.eurodesk.org/edesk/

EU Cordis: http://cordis.europa.eu/home_en.html

EU COST Actions: http://www.cost.eu/about_cost

Mediterranean Sea Basin Programme - http://www.enpicbcmed.eu/en/

Programme MED: http://www.programmemed.eu/

Interreg (Διασυνοριακά, ETCP, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Αλβανία): http://www.interreg.gr/en/

SouthEast: http://www.southeast-europe.net/hu/

Interreg ADRION 2014-2020http://www.adrioninterreg.eu/

Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/, http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494)

 Interreg EUROPE! (http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/)

Interface Europe: http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals

URBACT (http://urbact.eu/)

Eurodesk: http://www.eurodesk.org/edesk/

EU Cordis: http://cordis.europa.eu/home_en.html

ETCP 2014-2020 Greece - Albaniahttp://www.greece-albania.eu/

ETCP 2014-2020 Greece - Italyhttp://www.greece-italy.eu/

Interrege BalkanMED: http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean.html

Interref MED 2014-2020http://interreg-med.eu/en/home/

Erasmus +: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm και http://www.iky.gr/erasmusplus

Crowdfunding

Σχετικά δημοσιεύματα ανασκόπησης:

Σχετικοί οργανισμοί:

Διαγωνισμοί καινοτομίας:

Networking

Περιοδικά

The two main publishing models:

 • Articles whose publication is funded by payments that are made by subscribing individuals or institutions, and that are free to authors (commonly known as subscription articles).
 • Articles whose publication is funded by payments that are made by authors or their institutions or funding bodies, and that are free to readers (commonly known as open access articles).

Scientific Benchmarking and Published Research Finding Tools

Journals

 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΑΠΕ)

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός φυτεμένων δωμάτων   (Δήμος Πειραιά, Βριλησσίων, Κηφισιάς, Παύλου Μελά, Χαϊδαρίου)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ. Αν. Καθηγητής

Φυσικό αντικείμενο:

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένες μελέτες φυτεμένων δωμάτων για σχολικά συγκροτήματα (κατασκευαστική μελέτη φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου, μελέτη φύτευσης, υδρολογική μελέτη (αναμενόμενη ανάσχεση νερών βροχών), μελέτη άρδευσης και βιοκλιματική αξιολόγηση πρότασης). Για το Δήμο Πειραιά οι μελέτες αφορούσαν 7 σχολικά συγκροτήματα (1ο Δημοτικό, 9ο Γυμνάσιο, 2ο&5ο Γυμνάσιο - Λύκειο, 35ο&36ο Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσιο-Λύκειο Καστέλας, Ράλλειος Ακαδημία). Για το Δήμο Βριλησσίων οι μελέτες αφορούσαν 5 σχολικά συγκροτήματα (1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό). Για το Δήμο Κηφισιάς, οι μελέτες αφορούσαν 7 σχολικά συγκροτήματα (1ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό και Δημοτικό Νέας Ερυθραίας). Για το Δήμο Παύλου Μελά η μελέτη αφορούσε το ΕΠΑΛ. Για το Δήμο Χαϊδαρίου οι μελέτες αφορούσαν 6 σχολικά συγκροτήματα (2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 14ο Δημοτικό, 3ο Νηπιαγωγείο και 10ο Νηπιαγωγείο).

Αποτελέσματα:

Με τηv έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του προγράμματος (Αύγουστος 2013) ξεκινά η υλοποίηση των πράσινων δωμάτων σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ωδεία, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, κολυμβητήρια σε πολλές πόλεις και γειτονιές όλης της χώρας αλλά και σε κτίρια διοίκησης του δημοσίου. Ο Επιστημονικός Υπευθυνος του σχετικού έργου του ΕΛΚΕ, Δρ. Βάρρας Γρ., Πρόεδρος του τμήματος ΑΑΤ μαζί με ομάδα μελών ΕΠ και συνεργατών του τμήματος εκπόνησαν συνολικά 23 προτάσεις για ΟΤΑ όλης της χώρας από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 21 και μάλιστα με πολύ καλή σειρά κατάταξης. Το συνολικό ποσό των έργων για ΟΤΑ των οποίων την μελέτη εκπόνησε το ΤΕΙ Ηπείρου ανέρχεται σε 3.308.870,27€.

Ο ιστότοπος της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2543&language=el-GR

Συνοπτική παρουσίαση επιλεγμένης μελέτης:

Η μελέτη αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό (τεχνικές επεμβάσεις, φύτευση, άρδευση, υδρολογική επίδραση, βιοκλιματική επίδραση) για φυτεμένο δώμα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης συνολικής έκτασης 3.500m2.

Παράδοση της μελέτης

Όπως προκύπτει από την μελέτη, η εγκατάσταση πράσινου δώματος στο υπό μελέτη κτίριο, μπορεί να οδηγήσει σε:

 • μείωση του ετήσιου θερμικού φορτίου για το σύνολο του κτιρίου κατά 2,4%
 • μείωση του ετήσιου θερμικού φορτίου για τον όροφο που είναι σε επαφή με το πράσινο δώμα του κτιρίου κατά 13,8%
 • μείωση της ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  4108 KWh
 • μείωση του ετήσιου ψυκτικού φορτίου για το σύνολο του κτιρίου κατά 11,8%
 • μείωση του ετήσιου ψυκτικού φορτίου για τον όροφο που είναι σε επαφή με το πράσινο δώμα του κτιρίου κατά 9,7%
 • μείωση της ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  2595 KWh
 • μείωση της συνολικής ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  6702 KWh ή κατά 11,9% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση συντελεί στην βελτίωση του μικροκλίματος του εξωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου, βελτιώνοντας έτσι – πέρα από τα προφανή ενεργειακά κέρδη – το αίσθημα θερμικής άνεσης για τους χρήστες του εν λόγω κτιρίου αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής στην οποία είναι αυτό χωροθετημένο.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Development and promotion for organic farming producting systems (Pro.Bio.Sis.)

I 2101029 

The major objective of "Probiosis", the EU project approved by the managing authority of the Interreg III A Greece-Italy 2000-2006 initiative and funded with 850,000 euro, was to favour a sustainable rural development, compatible with the peculiarities of the area, via the promotion of biological agriculture production systems. The project was the natural continuation of a series of actions initiated by the council of agriculture of the Bari province and the Bonomo research centre of Adria (Bari). The initiatives aimed at development of a method for biological agriculture concerning some of the major crops (oil, cherries and vines) of the region of Apoulia (Italy) and those (olives, citrus and kiwi) of Epirus and (vitis) Ionian islands (Greece).

The means of achieving the project's objectives was the set-up of a network including universities, research centres and companies from the two countries. In particular, the research activities concerned specific areas of intervention, such as cultivation techniques and crops protection, policies and instruments for local development and innovative systems for promotion of biological production, typical for the territory. The network was also strengthened via exchange of Greek and Italian professors, researchers and last-year students with the development of a common programme for education and research.

Consortium
Research Centre Bonomo, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Bari (Lead Partner)
Provincia di Bari, Bari
Provincia di Brindesi, Brindesi
Provincia di Lecce, Lecce
Research Centre “Basile Caramia”
Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM)
Dipartim. Protez. Piante Università di Bari, Bari
TEI of Epirus / Dep. FLA, Arta
TEI of Ionian Islands / DEP OrgFarm, Kefalonia

TEIEP Deliverables

Contribution to Act. 9.1. - Networking / Information sharing / Training [link to Training Schedule]
Contribution to Act. 9.2. and 9.3 - Organic treatment of phytoparasites of predominant local cultivations [link to guidlines for organic kiwi cultivation
Contribution to Act. 9.4. - Rational use of water for irrigation in the framework of organic farming of olive, citrus and kiwi cultivations [link to relevant report, link to relevant web tool]
Contribution to Act. 9.5. Know-how dissemination

Page at EuroPuglia site: 

http://www.europuglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=714&catid=82:grecia-italia-progetti&Itemid=150:grecia-italia-progetti&Itemid=150

Contacts

Dr. Patakioutas G.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.