Στην Τεχνόπολη Κωστακιών στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας λειτουργεί κέντρο για πρώτες βοήθειες στελεχωμένο με 2 νοσηλεύτριες.

Στην Β1 υπάρχει διατηρείται φαρμακείο.

Στο γραφείο

Σωστή θέση εργασίας στον υπολογιστή:

Στο εργαστήριο

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Κανόνες Ασφαλείας στα Εργαστήρια

Στον αγρό / στο θερμοκήπιο

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας: Υγεία και ασφάλεια στη γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία (βιβλιογραφικό δελτίο)

Φίδια 

 

και μην ξεχνάτε δύο βασικούς κανόνες:

  • δύο+ φορές μετράμε, και μετά κόβουμε
  • φεύγοντας όλα στη θέση τους και καθαρά