Ναθαναηλίδης Κοσμάς
Θέση:
Καθηγητής
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Φαξ:
2681050240

:

Γνωστικό αντικείμενο: Οικοφυσιολογία εκτρεφόμενων εμπορικών ειδών ψαριών, με έμφαση στις εργαστηριακές τεχνικές

Βιογραφικό σημείωμα