Λενέτη Ελένη
Θέση:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050225
Φαξ:
2681050240

:

Πτυχιούχος γεωπονικού τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Βιογραφικό Σημείωμα