Κύρκας Δημήτριος
Θέση:
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Άρτα
Τηλέφωνο:
26810-50229
Φαξ:
2681050240

:

MSc agronomist technologist

Βιογραφικό Σημείωμα