Μαγκλάρας Γεώργιος
Θέση:
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050178
Φαξ:
2681050527

:

Τεχνολόγος Γεωπονίας MSc

Βιογραφικό Σημείωμα