Οι Φοιτητές του Τμήματος  Τεχνολόγων Γεωπόνων,  που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα  με το α. 5 του  Νόμου 4559/2018,  (δηλ. έχουν τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις  του Τμήματος Τεχνολόγων  Γεωπόνων  ΤΕΙ  Ηπείρου)   και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους  για τη λήψη Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,   μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  υπογεγραμμένη  στη γραμματεία του Τμήματος, (ηλεκτρονικά) μέχρι στις 23.02.2021.

Πατήστε εδώ για την Αίτηση