Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει σε παλαιότερα εξάμηνα και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων",  να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα, μισή ώρα περίπου πριν την εξέταση, μέσω skype στη διεύθυνση: dimitrios.loukovitis1