Όσοι φοιτητές χρωστάνε τη Θεωρία ή το Εργαστήριο του μαθήματος: ¨ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ", του Π.Σ. των Τεχνολόγων Γεωπόνων, να συνδεθούν στο μάθημα "ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ" του Π.Σ. Γεωπονίας, με διδάσκοντα τον κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ και με ΚΩΔΙΚΟ MS-TEAMS: 5vd6r4x, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021.

 

Από τη γραμματεία του τμήματος