Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε παράταση του χειμερινού εξαμήνου για το ακ. έτος 2020-2021, για τρεις (3) εβδομάδες.

 

για την απόφαση πατήστε εδώ