Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, α) ανακοίνωση του Ι.Κ.Υ. για την προκήρυξη χορήγησης δύο (2) θέσεων υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη, β) το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και γ) έντυπο της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας, προκειμένου να λάβετε έγκαιρα γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ