Στο πλαίσιο δράσης διαδικτυακών εκπαιδευτικών εκδρομών, πενήντα φοιτητές του τμ. Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρδεύσεις» του τμηματός τους, επισκέφτηκαν διαδικτυακά μαζί με τον Καθηγητή τους κ. Ν. Μαλάμο, στις 9/12/2020, το εργαστήριο «Γεωργική Υδραυλική – Στραγγίσεις» του τμ. Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Υπεύθυνος Καθηγητής: Ι. Λ. Τσιρογιάννης).

Οι φοιτητές των δύο Πανεπιστημιακών τμημάτων, παρακολούθησαν από κοινού, εργαστηριακή άσκηση που αφορούσε σχεδιασμό αρδευτικών συστημάτων με χρήση ειδικού λογισμικού.

201209a WEBOU Διαδικτυακή εκπαιδευτική εκδρομή HIDE NAMES

#WEBou!