Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας ενημερώνει για την ερευνητική υποδομή FoodOmicsGR_RI για την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών τροφίμων

Η διεπιστημονική ομάδα BIOMIC του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ, ως επικεφαλής του έργου παρουσιάζει την Εθνική Ερευνητική Υποδομή FoodOmicsGR_RI για τον ενδελεχή χαρακτηρισμό τροφίμων με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και των μοναδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών τροφίμων.

 Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, ώρες 15.00 - 18.00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ