Στο πλαίσιο του έργου OLIVE_CULTURE έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες διαδικτυακές εκδηλώσεις για την καλλιέργεια και μεταποίηση επιτραπέζιας ελιάς
 

Για πληροφορίες σύνδεσης στις εκδηλώσεις δείτε εδώ: http://tegeo.teiep.gr/projects/1254-oc

Εάν έχετε ιδρυματικό λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις διαδικτυακές εκδηλώσεις του OLIVE_CULTURE κάνοντας εγγραφή στην ομάδα OLIVE_CULTURE (κωδικός ομάδας: 9poeo6r)

   

Τρίτη 8/12/2020 19:00-20:30

Επιτραπέζια ελιά: ζύμωση, συντήρηση, αναλύσεις Μέρος 2

Αγαθή Χυτήρη, Χημικός Υπ. Διδάκτορας τμ. Χημείας ΠΙ - Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων