LAB_Agr_Eng_Natural_Res_Manag

Στην Τεχνόπολη Κωστακιών στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας λειτουργεί κέντρο για πρώτες βοήθειες στελεχωμένο με 2 νοσηλεύτριες.

Στην Β1 υπάρχει διατηρείται φαρμακείο.

Στο γραφείο

Σωστή θέση εργασίας στον υπολογιστή:

Στο εργαστήριο

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Κανόνες Ασφαλείας στα Εργαστήρια

Στον αγρό / στο θερμοκήπιο

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας: Υγεία και ασφάλεια στη γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία (βιβλιογραφικό δελτίο)

Φίδια 

 

και μην ξεχνάτε δύο βασικούς κανόνες:

 • δύο+ φορές μετράμε, και μετά κόβουμε
 • φεύγοντας όλα στη θέση τους και καθαρά

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΑΠΕ)

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός φυτεμένων δωμάτων   (Δήμος Πειραιά, Βριλησσίων, Κηφισιάς, Παύλου Μελά, Χαϊδαρίου)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ. Αν. Καθηγητής

Φυσικό αντικείμενο:

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένες μελέτες φυτεμένων δωμάτων για σχολικά συγκροτήματα (κατασκευαστική μελέτη φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου, μελέτη φύτευσης, υδρολογική μελέτη (αναμενόμενη ανάσχεση νερών βροχών), μελέτη άρδευσης και βιοκλιματική αξιολόγηση πρότασης). Για το Δήμο Πειραιά οι μελέτες αφορούσαν 7 σχολικά συγκροτήματα (1ο Δημοτικό, 9ο Γυμνάσιο, 2ο&5ο Γυμνάσιο - Λύκειο, 35ο&36ο Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσιο-Λύκειο Καστέλας, Ράλλειος Ακαδημία). Για το Δήμο Βριλησσίων οι μελέτες αφορούσαν 5 σχολικά συγκροτήματα (1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό). Για το Δήμο Κηφισιάς, οι μελέτες αφορούσαν 7 σχολικά συγκροτήματα (1ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό και Δημοτικό Νέας Ερυθραίας). Για το Δήμο Παύλου Μελά η μελέτη αφορούσε το ΕΠΑΛ. Για το Δήμο Χαϊδαρίου οι μελέτες αφορούσαν 6 σχολικά συγκροτήματα (2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 14ο Δημοτικό, 3ο Νηπιαγωγείο και 10ο Νηπιαγωγείο).

Αποτελέσματα:

Με τηv έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του προγράμματος (Αύγουστος 2013) ξεκινά η υλοποίηση των πράσινων δωμάτων σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ωδεία, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, κολυμβητήρια σε πολλές πόλεις και γειτονιές όλης της χώρας αλλά και σε κτίρια διοίκησης του δημοσίου. Ο Επιστημονικός Υπευθυνος του σχετικού έργου του ΕΛΚΕ, Δρ. Βάρρας Γρ., Πρόεδρος του τμήματος ΑΑΤ μαζί με ομάδα μελών ΕΠ και συνεργατών του τμήματος εκπόνησαν συνολικά 23 προτάσεις για ΟΤΑ όλης της χώρας από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 21 και μάλιστα με πολύ καλή σειρά κατάταξης. Το συνολικό ποσό των έργων για ΟΤΑ των οποίων την μελέτη εκπόνησε το ΤΕΙ Ηπείρου ανέρχεται σε 3.308.870,27€.

Ο ιστότοπος της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2543&language=el-GR

Συνοπτική παρουσίαση επιλεγμένης μελέτης:

Η μελέτη αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό (τεχνικές επεμβάσεις, φύτευση, άρδευση, υδρολογική επίδραση, βιοκλιματική επίδραση) για φυτεμένο δώμα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης συνολικής έκτασης 3.500m2.

Παράδοση της μελέτης

Όπως προκύπτει από την μελέτη, η εγκατάσταση πράσινου δώματος στο υπό μελέτη κτίριο, μπορεί να οδηγήσει σε:

 • μείωση του ετήσιου θερμικού φορτίου για το σύνολο του κτιρίου κατά 2,4%
 • μείωση του ετήσιου θερμικού φορτίου για τον όροφο που είναι σε επαφή με το πράσινο δώμα του κτιρίου κατά 13,8%
 • μείωση της ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  4108 KWh
 • μείωση του ετήσιου ψυκτικού φορτίου για το σύνολο του κτιρίου κατά 11,8%
 • μείωση του ετήσιου ψυκτικού φορτίου για τον όροφο που είναι σε επαφή με το πράσινο δώμα του κτιρίου κατά 9,7%
 • μείωση της ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  2595 KWh
 • μείωση της συνολικής ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  6702 KWh ή κατά 11,9% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση συντελεί στην βελτίωση του μικροκλίματος του εξωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου, βελτιώνοντας έτσι – πέρα από τα προφανή ενεργειακά κέρδη – το αίσθημα θερμικής άνεσης για τους χρήστες του εν λόγω κτιρίου αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής στην οποία είναι αυτό χωροθετημένο.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Κωδικός Πρόσκλησης: 34/2016
«Ανάπτυξη συστημάτων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία μοντέλων για την εξέλιξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιμέρους υψηλής σημαντικότητας περιοχές»
Σελίδα πρόσκλησης στο διαδίκτυο: http://www.peproe.gr/m-bulleting/m-calls/328-inv34.html

Τίτλος πράξης
Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας
Integrated monitoring system for the creation of time series, models and reports regarding floods in the city of Igoumenitsa

Κωδικός MIS 5006503,α/α Δελτίου Πράξης: 7821

Φορέας υλοποίησης:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου (Κωδικός έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ1-81211)

Διάρκεια 24 μήνες, από 1/7/2017 έως 30/6/2019

Συνοπτική περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια οι φυσικές καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζουν αυξητική τάση και απειλούν τις σύγχρονες κοινωνίες προκαλώντας απώλειες τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ανθρώπινες ζωές. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων και μεθόδων που να μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει τον κίνδυνο από τις φυσικές καταστροφές και να προβλέψει την ένταση και την κατανομή των καταστροφικών φαινομένων. 

Οι πλημμύρες αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες καταστροφών που οφείλονται σε φυσικά αίτια (Οδηγία 2007/60/ΕC) και αναμένεται να ενταθούν στο μέλλον. Σύμφωνα με τα μοντέλα ανάλυσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθήνας τα βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδας αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση στη συνολική χειμερινή βροχόπτωση έως και 10% έως το 2050, ενώ άλλες μελέτες αναφέρουν έως και τριπλασιασμό του οικονομικού αντίκτυπου από πλημμύρες στην περιοχή μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να οργανώσουν τρόπους καταγραφής των σχετικών παραμέτρων, πρόβλεψης πλημμυρικών επεισοδίων και ειδοποίησης για σχετικούς κινδύνους.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / ΕΓΥ έχει αναπτύξει ειδικό διαδικτυακό τόπο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Σε αυτόν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία για:

 • το περιεχόμενο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και την ΚΥΑ 31822/2010 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία στο Ελληνικό δίκαιο.
 • την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) που υλοποίησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
 • τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που θα ετοιμαστούν για τις περιοχές που υπέδειξε η ΠΑΚΠ σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα και τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών της χώρας

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ αναμένεται σύντομα να παρέχεται πληροφορία και σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το χρονοδιάγραμμα και τους τρόπους συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Η υλοποίηση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στην Ήπειρο.

Για την Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχουν διαθέσιμοι την περίοδο συγγραφής της παρούσας πρότασης μόνο χάρτες κινδύνου πλημμύρας που αφορούν τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας που έχουν καθορισθεί κατά την διαδικασία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ). Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες χαμηλής/μέσης/υψηλής πιθανότητας υπέρβασης και διαμορφώνονται με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: α) ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν, β) τύποι οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγούν, γ) οι εγκαταστάσεις IPPC, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας, δ) οι προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα V (παρ. Α περ.1,3 και 5) του άρθρου 19 του Π.Δ. 51/2007 και ενδέχεται να πληγούν και ε) άλλες πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες, όπως η επισήμανση των ζωνών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που μπορεί να προκαλέσουν ροή λάσπης ή κατολισθήσεις, καθώς και πληροφορίες για άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.

Η πράξη λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη απόφαση σχετικά με την εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) του ΥΠΕΚΑ, αποσκοπεί στην εφαρμογή και αξιολόγηση μίας ολοκληρωμένης λύσης για καταγραφή δεδομένων στάθμης και παροχής σε ρέματα και αγωγούς ομβρίων που σχετίζονται άμεσα με αστικές περιοχές και την συσχέτιση των υδρολογικών πληροφοριών με την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο. Η πράξη θα έχει πιλοτική εφαρμογή στην πόλη της Ηγουμενίτσας και θα αφορά την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και συντήρηση του τηλεμετρικού δικτύου, την μεθοδολογία μέτρησης και αξιοποίησης των πληροφοριών καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.

Στο πλαίσιο της πράξης θα αξιοποιηθεί πληροφορία από καταξιωμένες σχετικές εφαρμογές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το European Flood Alerting System αλλά και από την υλοποίηση σχετικών έργων από το ΤΕΙ Ηπείρου στην περιοχή της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης προβλέπεται η άμεση αξιοποίηση του εργαλείου καταγραφής πράσινης αστικής υποδομής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου URBAN του ΤΕΙ Ηπείρου. Τέλος αναμένεται άμεση κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας μέτρησης των παροχών στις υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με φορητά όργανα κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 2016 από το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του τμ. Τεχν. Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου, μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Απ. Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στην ευρύτερη υδρολογική Λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) Καλαμά (GR12, 2523 km2) και ειδικότερα στην εκβολή της στο όρμο Ηγουμενίτσας (GR0512C0003H). Η περιοχή που αφορά άμεσα η πράξη έχει έκταση 63,79 km2. Στην πόλη της Ηγουμενίτσας έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα τα οποία όμως παρουσιάζουν αστοχίες που οφείλονται κυρίως στη ραγδαία ανάπτυξη της πόλης και τη δημιουργία του νέου λιμανιού. Μία σειρά από σχετικά γεγονότα τεκμηριώνουν τη θέση αυτή: το 2003 οι πλημμύρες προκάλεσαν καταστροφές σε τέσσερις κοινότητες του δήμου, στην πόλη της Ηγουμενίτσας (πλημμύρισαν οικίες, οδικά δίκτυα και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και στο νέο λιμάνι), το 2010 έγιναν καταστροφές από πλημμύρες στη Ν. Σελεύκεια, το Λαδοχώρι, το Γραικοχώρι και την Ηγουμενίτσα, το 2012 επλήγησαν κυρίως περιοχές στο δυτικό τμήμα της λεκάνης, από τη διασταύρωση της Ν. Σελεύκειας μέχρι το Μαυρούδι, όπου τρία ρέματα υπερχείλισαν. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη υπάρχει πρακτικά απόλυτη έλλειψη χρονοσειρών υδρολογικών και μετεωρολογικών μετρήσεων στην περιοχή, γεγονός που κάνει πολύ δύσκολη την τεκμηρίωση των μοντέλων και την λήψη αποφάσεων για την πρόληψη κινδύνων.

Δομή πράξης

Η πράξη συντίθεται από δύο υποέργα ως εξής:

Υποέργο 1: Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος και Διάχυση αποτελεσμάτων

 • Πακέτο εργασίας 1.1: Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος - Καταγραφή παροχών, μοντελοποίηση και αξιολόγηση πλημμυρικού κινδύνου σε ρέματα που διατρέχουν αστικές περιοχές
 • Πακέτο εργασίας 1.2.: Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος - Καταγραφή ανάγλυφου και εδαφοκάλυψης περιαστικών περιοχών με σκοπό την μοντελοποίηση του πλημμυρικού κινδύνου
 • Πακέτο εργασίας 1.3.: Διάχυση αποτελεσμάτων

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού

 • Πακέτο εργασίας 2.1.: Προμήθεια εξοπλισμού

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Τσριογιάννης Ιώαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Φορείς πληροφορίας και χρηματοδότησης έργων R&D

ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου: http://research.teiep.gr/

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας: http://www.gsrt.gr

Επιχειρώ: www.epixeiro.gr/

StartupGreece: www.startupgreece.gov.gr/

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης: www.ependyseis.gr/

Ανταγωνιστικότητα: www.antagonistikotita.gr/

Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ): www.kemel.gr/

Eurodesk Volunteer: http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000035&show

Odyssey Venture Capitals (EFG EuroBank): http://odysseyvp.com/

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ): http://www.edulll.gr/

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση: www.digitalplan.gov.gr/portal/

ΕΣΠΑ 2014-2020https://www.espa.gr/el/pages/Proclamations.aspx

ΕΣΠΑ 20014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρουhttp://www.peproe.gr/

Αναπτυξιακή Ηπείρου (Ιωάννινα, Leader, ΟΠΑΑΧ κλπ): http://www.epirussa.gr/

ΕΤΑΝΑΜ (Άρτα - Πρέβεζα, Leader, ΟΠΑΑΧ κλπ): http://www.etanam.gr/

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: http://www.interreg.gr/en/

Γενική Γραμματεία Νέα Γενιάς: http://www.neagenia.gr/

Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση: http://www.latsis-foundation.org/ (χρηματοδότηση μελετών, προκήρυξη τέλος Άνοιξης)

Ίδρυμα Βασίλης & Ελίζας Γουλανδρή: http://www.goulandris.gr/ (χρηματοδοτεί επιστημονικά έργα)

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: http://www.snf.org/EL/ (χρηματοδοτεί επιστημονικά έργα)

Calls for proposal - Interface Europe: http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals

Eurodesk: http://www.eurodesk.org/edesk/

EU Cordis: http://cordis.europa.eu/home_en.html

EU COST Actions: http://www.cost.eu/about_cost

Mediterranean Sea Basin Programme - http://www.enpicbcmed.eu/en/

Programme MED: http://www.programmemed.eu/

Interreg (Διασυνοριακά, ETCP, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Αλβανία): http://www.interreg.gr/en/

SouthEast: http://www.southeast-europe.net/hu/

Interreg ADRION 2014-2020http://www.adrioninterreg.eu/

Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/, http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494)

 Interreg EUROPE! (http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/)

Interface Europe: http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals

URBACT (http://urbact.eu/)

Eurodesk: http://www.eurodesk.org/edesk/

EU Cordis: http://cordis.europa.eu/home_en.html

ETCP 2014-2020 Greece - Albaniahttp://www.greece-albania.eu/

ETCP 2014-2020 Greece - Italyhttp://www.greece-italy.eu/

Interrege BalkanMED: http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean.html

Interref MED 2014-2020http://interreg-med.eu/en/home/

Erasmus +: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm και http://www.iky.gr/erasmusplus

Crowdfunding

Σχετικά δημοσιεύματα ανασκόπησης:

Σχετικοί οργανισμοί:

Διαγωνισμοί καινοτομίας:

Networking

Περιοδικά

The two main publishing models:

 • Articles whose publication is funded by payments that are made by subscribing individuals or institutions, and that are free to authors (commonly known as subscription articles).
 • Articles whose publication is funded by payments that are made by authors or their institutions or funding bodies, and that are free to readers (commonly known as open access articles).

Scientific Benchmarking and Published Research Finding Tools

Journals

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Development and promotion for organic farming producting systems (Pro.Bio.Sis.)

I 2101029 

The major objective of "Probiosis", the EU project approved by the managing authority of the Interreg III A Greece-Italy 2000-2006 initiative and funded with 850,000 euro, was to favour a sustainable rural development, compatible with the peculiarities of the area, via the promotion of biological agriculture production systems. The project was the natural continuation of a series of actions initiated by the council of agriculture of the Bari province and the Bonomo research centre of Adria (Bari). The initiatives aimed at development of a method for biological agriculture concerning some of the major crops (oil, cherries and vines) of the region of Apoulia (Italy) and those (olives, citrus and kiwi) of Epirus and (vitis) Ionian islands (Greece).

The means of achieving the project's objectives was the set-up of a network including universities, research centres and companies from the two countries. In particular, the research activities concerned specific areas of intervention, such as cultivation techniques and crops protection, policies and instruments for local development and innovative systems for promotion of biological production, typical for the territory. The network was also strengthened via exchange of Greek and Italian professors, researchers and last-year students with the development of a common programme for education and research.

Consortium
Research Centre Bonomo, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Bari (Lead Partner)
Provincia di Bari, Bari
Provincia di Brindesi, Brindesi
Provincia di Lecce, Lecce
Research Centre “Basile Caramia”
Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM)
Dipartim. Protez. Piante Università di Bari, Bari
TEI of Epirus / Dep. FLA, Arta
TEI of Ionian Islands / DEP OrgFarm, Kefalonia

TEIEP Deliverables

Contribution to Act. 9.1. - Networking / Information sharing / Training [link to Training Schedule]
Contribution to Act. 9.2. and 9.3 - Organic treatment of phytoparasites of predominant local cultivations [link to guidlines for organic kiwi cultivation
Contribution to Act. 9.4. - Rational use of water for irrigation in the framework of organic farming of olive, citrus and kiwi cultivations [link to relevant report, link to relevant web tool]
Contribution to Act. 9.5. Know-how dissemination

Page at EuroPuglia site: 

http://www.europuglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=714&catid=82:grecia-italia-progetti&Itemid=150:grecia-italia-progetti&Itemid=150

Contacts

Dr. Patakioutas G.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.