ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο μενού "Εκπαίδευση-Έντυπα Γραμματειών" και στο link https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ προς χρήση δεκατρία έντυπα ενιαίας μορφής (ΑΙ-ΑIΟβ)