Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της ανθοκομίας – αρχιτεκτονικής τοπίου.

fb icon 325x325 Facebook page