Συμμετοχή στο Uniscape

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Nottingham