Κανδρέλης Σωτήριος
Θέση:
Ομότιμος Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050201
Φαξ:
2681050527

:

Δασολόγος MSc, PhD

Βιογραφικό Σημείωμα