Θέση:
Ομότιμος Καθηγητής Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050152
Φαξ:
2681050240

:

Γεωπόνος, Δρ. Παν/μίου Γκίσσεν

Βιογραφικό Σημείωμα