Τσίνας Αναστάσιος
Θέση:
Κτηνίατρος - Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα

: