Σκούφος Ιωάννης
Θέση:
Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050204
Φαξ:
2681050527

:

Κτηνίατρος MSc, PhD

Βιογραφικό Σημείωμα