Θεοχάρης Μενέλαος
Θέση:
Αναπληρωτής Καθηγητής με αντικείμενο "Γεωργικές Κατασκευές - Εγγειοβελτιωτικά Έργα"
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050454
Φαξ:
2681050146

Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)

:

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΔΕ Γεωπονίας Παν/μίου Θεσσαλίας, Δρ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ

Βιογραφικό Σημείωμα