Θέση:
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα
Τηλέφωνο:
2681050139
Φαξ:
2681050240

:

Ειδίκευση στην Δενδροκομία για τα εργαστήρια Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, Θερμοκηπιακές Κατασκευές.