«Υποτροφίες από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές»

;

 

Διά του παρόντος σας γνωστοποιούμε ότι η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα/ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Οι υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να διεξάγαυν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο σε διάφορα ερευνητικά πεδία.

Ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 14 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Απριλίου 2019.

Ο κανονισμός του προγράμματος, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Η ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩϊΤOΠOΥΛΟΥ