ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

 

Το εργαστήριο Ειδικής Δενδροκομίας την Τετάρτη 9/01/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ