Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6  του άρθρου 20 του  Εσωτερικού  Κανονισμού  Σπουδών του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ.310/τ.Β΄/10.03.2005 ): "τα μαθήματα διακόπτονται από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την επομένη των Θεοφανίων", δηλαδή τα μαθήματα διακόπτονται από Δευτέρα 24/12/2018 έως και Δευτέρα 7/1/2019 και αρχίζουν ξανά την Τρίτη 8/1/2019.