Αναβολή μαθημάτων του κ. Ε. Μπόνου (7 Δεκεμβρίου 2018)

Τα μαθήματα του κ. Ε. Μπόνου την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018: 
Εφ. Διατρ. Α.Ζ. – Τεχν. Ζωοτρ. (Δ & Ε)  ‘9.00-15.00’

δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.