Οι σημειώσεις του μαθήματος «Τυποποίηση και Εμπορία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης»

βρίσκονται στη γραμματεία Ζωικής Παραγωγής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων κι είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές.

 

Μαρία Τσιράκη