ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ

« ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ»

Το εργαστήριο του μαθήματος «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ» δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 λόγω απουσίας του διδάσκοντα

                                                                   Ο Διδάσκων

                                                                 Ζήσης Κων/νος