ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟOΔΩΝ.

 

Η πρόοδος στο μάθημα Σιτηρά – Ψυχανθή – Κτηνοτροφικά Φυτά θα πραγματοποιηθεί την παρασκευή 08-12-18.

Ύλη σιτηρά, σίκαλη, κριθάρι βρόμη ρύζι καλαμπόκι.

Η πρόοδος στο μάθημα Ρύπανση Υδάτινων Πόρων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07-12-18.

Ύλη κεφάλαια 1, 2 και 3.

Ο διδάσκων

Καμπράνης Αναστάσιος