Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 

στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+

πατήστε εδώ