Παράταση Περιόδου Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

 
Σας ενημερώνουμε ότι,μπορείτε να κάνετε δήλωση μαθημάτων ή αλλαγή στην ήδη υπάρχουσα από:
 
Τρίτη 13-03-2018 έως και 18/03/2018
 
Πέρα της ανωτέρω προθεσμίας καμία δήλωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.