Τα μαθήματα του κ. Καρρά Γ. που ήταν προγραμματισμένα για την Τρίτη 6 και Τετάρτη 7 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθούν. Για την αναπλήρωσή τους θα υπάρξει ενημέρωση.