Η συμπλήρωσή των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων του τμηματός μας, για το Πρώτο Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 αρχίζει στις 13 Δεκεμβρίου  2017 και ολοκληρώνεται στις 19 Ιανουαρίου 2018.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (click στην εικόνα)

entipo

Παρακαλούμε το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματός, να διαθέσει χρόνο τουλάχιστον μισής ώρας από το μάθημα που διδάσκει στους φοιτητές που παρακολουθούν για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

Επίσης, για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά  στο σύνολο του Ιδρύματος εφαρμόζεται το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θεωρητικού - εργαστηριακού μαθήματος, καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων (της Γραμματείας Τμήματος, της Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, της Βιβλιοθήκης, της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Erasmus και των λοιπών Υπηρεσιών) που παρέχονται προς τους φοιτητές.

Την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2015-2016) για πρώτη φορά αντλήθηκαν από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τα σχόλια που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές και αποτέλεσαν θέμα προς συζήτηση στις Συνελεύσεις των ακαδημαϊκών τμημάτων και προβληματισμό ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφηκαν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  1. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω του συνδέσμου https://gmweb.teiep.gr/unistudent/όπου μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων».
  2. Οι διδάσκοντες δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των φοιτητών που τους αξιολογούν.
  3. Οι διδάσκοντες, προκείμενου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία μαθήματος και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν τα διδακτικά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,  2014-2015 και 2015-2016  και αφορούν τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος και απαιτείται απλή επικαιροποίησή τους. Για περαιτέρω διευκόλυνση παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού».