Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΥΠΙΚΗ ΙΣΧΥ

Η διάρκεια έναρξης και λήξης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018 έχει οριστεί από 2/10/2017 έως 19/1/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων του ακ. έτους 2017-2018 είναι διαθέσιμες εδώ. 

Ακόμη υπενθυμίζεται ότι ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ Β' 316/10-03-2005) προβλέπει (άρθρο 36) ότι κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων δεν γίνονται μαθήματα από 23 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου