Με την παρουσίαση 4 ερευνητικών εργασιών συμμετέχει το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου στο 28ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών που διεξάγεται από 16 έως 20 Οκτωβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.

Οι εργασίες είναι οι:

  • Δ. Δούμα, Κ. Νικολάου, Κ. Γκολομάζος, Μ. Θεοχάρης και Χ. Καριπίδης: Διερεύνηση της επίδρασης του χαλκού και της θερμοκρασίας σε ποιοτικά χαρακτηριστικά βλάστησης σπόρων του φυτικού είδους Μinuartia hirsuta
  • Ι.Λ. Τσιρογιάννης, Ν. Μαλάμος, Π. Μπαρούχας, Π. Μπαλτζώη, Κ. Φωτιά, Γ. Τενέδιος, Δ. Κατέρης, Δ. Γιώτης, Ε. Τσουμάνη, Σ. Χήρας και Α. Χριστοφίδης: Αξιολόγηση εφαρμογής του συλλογικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων άρδεσης IRMA_SYS για την καλλιέργια ακτινιδιού
  • Κ. Φωτιά, Π. Μπαλτζώη, Ν. Μάντζος, Δ. Κύρκας, Π. Υφαντή, Γ. Πατακιούτας, Γ. Καρράς, Ι. Λ. Τσιρογιάννης και Κ. Κουτσικόπουλος: Η ανάπτυξη της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών στην πεδιάδα της Άρτας και η επίδρασή της στο οικοσύστημα του Αμβρακικού (αφορά αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στο πλαίσιo του έργου ΕΟΧ 2009-2014 Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: αποτύπωση, επιπτώσεις και διαχείρισηΑνοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: αποτύπωση, επιπτώσεις και διαχείριση)
  • Μ. Κωνσταντίνου, Δ. Κύρκας, Γ. Καρράς, G. Echevarria, E. Benizri, J.L.  Morel και M.O. Simonnot: Καλλιέργεια φυτικών ειδών υπερσυσσωρευτών Ni σε σερπεντινικό έδαφος στην Πίνδο (αφορά αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στο πλαίσιo του έργου EU Life+ Agromine)

Μάθετε περισότερα για το συνέδριο στο: http://www.28eeeo.gr/