Στις 27 και 28 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθούν στην Άρτα και την Πρέβεζα αντίστοιχα, οι τελικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου

Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: αποτύπωση, επιπτώσεις και διαχείριση

το οποίο χρηματοδότηθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμός 2009-2014 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ).

Το Εργ. Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετείχε στο έργο υλοποιώντας το κομμάτι που αφορούσε τη συμβολή των απορροών των μεγάλων αποστραγγιστικών τάφρων και των ποταμών στην ποιότητα των νερών του κόλπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο:

http://eeagrants.amvrakikos.upatras.gr/

Η πρόσκληση:

PROSKLHSH